Proces adopcyjny – jak przebiega

Proces adopcyjny

Proces adopcyjny przebiega według ściśle określonego schematu.

Proces adopcyjnyWAŻNE!!!

Aby nie tracić naszego ani Waszego cennego czasu na niepoważne oferty adopcji, informujemy, iż:

  • nie wydajemy psów na łańcuch,
  • nie wydajemy kotów do niezabezpieczonych domów.

Jak przebiega proces adopcyjny:

Każda osoba/rodzina starająca się o adopcję zwierzaka będącego pod naszą opieką musi przejść pozytywnie proces adopcyjny.
Chcemy w ten sposób zminimalizować skutki ponownego oddania czy porzucenia, ale również staramy się dobrać odpowiednie zwierzę do sposobu życia nowych właścicieli.

Na proces adopcji składają się następujące kroki:

  1. Zgłoszenie chęci adopcji zwierzęcia za pomocą wiadomości email, sms, messenger, podczas rozmowy telefonicznej.
  2. Rozmowa telefoniczna – w czasie rozmowy zbieramy ogólne informacje na temat warunków, jakie kandydaci na właścicieli zapewnią zwierzęciu, dowiadujemy się o ewentualne ograniczenia w adopcji np. posiadanie innych zwierząt, z którymi nowy członek rodziny musiałby się zgodzić, małych dzieci, alergii, itp.
  3. Wypełnienie ankiety adopcyjnej.
  4. Wizyta przedadopcyjna -jeżeli po rozmowie telefonicznej i wypełnieniu ankiety przedadopcyjnej rodzina przejdzie do następnego etapu, nasz przedstawiciel uda się na wizytę przedadopcyjną, w czasie której konieczna jest obecność wszystkich domowników. Nie interesuje nas status, ani czystość w domu. Interesuje nas rodzina i jej nastawienie do nowego członka rodziny, panujące w rodzinie zasady i informacja, czy wszyscy w rodzinie godzą się na nowego jej członka.
  5. Dodatkowe rozmowy -w przypadku, gdy zachodzą jakieś wątpliwości lub coś wymaga wyjaśnienia, w rzadkich przypadkach, możliwa jest kolejna rozmowa lub wizyta.
  6. Przekazanie psa lub kota oraz podpisanie umowy adopcyjnej -po obustronnym zaakceptowaniu warunków zwierzę jest przekazywane nowej rodzinie po podpisaniu umowy adopcyjnej.
  7. Wizyty poadopcyjne -po przekazaniu psa, adoptujący muszą dopełnić obowiązków określonych w umowie adopcyjnej. Umowa umożliwia również przeprowadzenie wizyt poadopcyjnych i stały kontakt ze stowarzyszeniem.

Uwaga:

Zwierzęta przez nas oddawane do adopcji nie są przeznaczone do rozrodu. Wszystkie są sterylizowane/kastrowane, a jeżeli nie jest to możliwe przed przekazaniem zwierzęcia nowej rodzinie, obowiązek ten jest przeniesiony na właściciela, który w terminie określonym w umowie adopcyjnej musi dokonać sterylizacji/kastracji i udokumentować ten fakt przed stowarzyszeniem. W przypadku, gdy to postanowienie nie jest dopełnione, i pies/suka czy kot/kotka zostały rozmnożone, zwierzę zostanie odebrane właścicielowi, w stosunku do właściciela zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje na mocy prawa.