Dane stowarzyszenia

Dane stowarzyszenia

Działalność statutowa Stowarzyszenia Zwierzęca Przystań mieści się w sferze zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: “ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
Nasze działania są ściśle określone celami wyznaczonymi przez statut, czyli są to: aktywność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, zapewnienia im opieki oraz kształtowania wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Zwierzęca Przystań
ul. Sikorskiego 33/503
64-920 Piła

tel. 737478761 (dostępny wyłącznie po godzinie 16-tej)

e-mail: zwierzecaprzystan.pila@wp.pl

KRS: 0000629068
REGON: 364988392
NIP: 7642673224

Nasze konto:

BGŻ BNP Paribas 27 2030 0045 1110 0000 0429 2160