Powstanie

Skąd ten pomysł?

Kilka osób dobrej woli, które od lat pomagały zwierzętom same, bez żadnego wsparcia z niczyjej strony, postanowiło połączyć siły.
Powstał pomysł stworzenia Stowarzyszenia, dzięki któremu wspólnymi siłami będziemy mogli więcej.
 
Stowarzyszenie Zwierzęca Przystań powstało na zebraniu założycielskim w dniu 12 czerwca 2016 r.

21 lipca 2016 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskując tym samym osobowość prawną.